درباره ما
تیم ما متشکل از کارشناسان خبره و با تجربه علوم آزمایشگاهی میباشند که سال ها در زمینه ی نمونه گیری و امور آزمایشگاهی فعالیت مثبت دارند. افراد این تیم بر این علم واقف اند که باید نمونه گیری در منزل و محیط کار شما با رعایت اصول بهداشتی و با بهترین و بهداشتی ترین امکانات صورت بگیرد. همچنین برای این افراد، وقت شناسی موضوع بسیار مهمی می باشد از این رو پس از ثبت درخواست، در اسرع وقت برای خدمت رسانی نزد شما خواهند بود.